Biblioteca Municipal l’Ateneu

Preparació d'una sala d'actes mitjançant una pantalla elèctrica ORAY Square Pro de 180x135 cm sobre la qual projecta un projector SONY de 4500 ANSI VPL-CW255. La sonorització de la sala està composta per 4 caixes acústiques DACORD 108 de 150W de potència.

La Sala d'Actes de la Biblioteca Municipal de l'Ateneu d'Esparreguera va ser equipada per Audiovisuals Mister Mix amb un equip audiovisual, que permetés fer tota mena de presentacions a través d'un equip d'àudio i vídeo d'alta qualitat però, sempre respectant la petició del client, de mantenir-nos dins d'uns paràmetres de cost econòmic el més ajustat possible.

Per a això, malgrat la grandària respectable de la sala i pel fet que l'altura màxima de la paret on havia d'anar la pantalla no era de més de 2,7 metres, ens vam decidir per col·locar una pantalla de projecció elèctrica de la marca ORAY Square Pro de 180x135 cm sobre la qual projectem imatges des d'un projector SONY de 4500 ANSI VPL-CW255. El so de la sala es va resoldre amb 4 caixes acústiques DACORD 108 de 150W de potència RMS de color blanc que van quedar totalment integrades en la decoració de la sala.

El rack estava compost per 1 etapa de Potència Gemini XGA-4000, 1 BluRay Pioneer BDP160K, 1 Lector de CD / USB / MP3 Gemini CDMP-1400, 2 micròfons sense fil de mà Gemini UHF-4100m i 1 previ / mesclador ECLER SAM-512 és suficient per les entrades que necessitem.

El resultat va ser un equipament molt equilibrat a un preu molt raonable que compleix amb els requisits de més alta qualitat sol·licitats pel client.