Solucions Audiovisuals per Auditoris. Escola Suïssa de Barcelona

Solucions Audiovisuals per Auditoris. Instal·lació a l'auditori d'un col·legi de Barcelona d'un projector Sony Full HD de 5000ANSI model VPL-CH375. Adaptació d'automatisme per a presentacions amb projecció mitjançant un selector automàtic Gefen GTV-HDMI1.3 i el convertidor Gefen VGA-HDMI i millora de l'abast dels micròfons.

L'Escola Suïssa de Barcelona ens va demanar la millora i modernització de diversos aspectes audiovisuals de l'auditori. Amb el pas dels anys se'ls havien quedat desfasats diversos temes. D'una banda, el sistema de projecció. Per una altra, els micròfons. I finalment, un alt grau d'incomoditat a l'hora de fer les presentacions.

Instal·lacions i Solucions Audiovisuals per Auditoris en Col·legis

El primer aspecte a millorar va ser el sistema de projecció. El segon, els problemes d'abast dels micròfons. El tercer, necessitaven un nou sistema que els permetés fer les presentacions amb projecció sense haver de acostar-se al rack dels equips per a, per exemple, passar les diapositives.

El projecte per solucionar els tres problemes de la forma més econòmica possible, tal com va sol·licitar el client, va consistir en el següent. En primer lloc, es va substituir un antic projector VGA per un projector Sony FULL HD de 5000 ANSI model VPL-CH375. Es van redistribuir els altaveus per millorar l'acústica de la sala. Substituint a més una antiga taula de mescles de 16 canals per 2 previs de 8 canals cada un de la marca Dap Audio 8.1 D2321. Per fer arribar el senyal HDMI al projector, instal·lat a més de 30 metres de la caixa de connexions, es va utilitzar un allargador de HDMI de la marca Gefen GTB-HDBT-POL-BL.

Solucions Audiovisuals per Auditoris. Audiovisuales Mister Mix

Automatismes Audiovisuals per a Sales d'Actes

En segon lloc, per aconseguir l'automatisme buscat es va instal·lar un Selector Automàtic Gefen GTV-HDMI1.3. Acompanyat d'un Convertidor Gefen VGA-HDMI. D'aquesta manera simplement connectant el cable de l'Ordinador, VGA o HDMI, sense necessitat de tocar res en el Rack, s'iniciava la presentació al projector SONY. A més es va utilitzar un desembebedor d'àudio Gefen GTV-HDMI-2 -HDMI per extreure l'àudio del senyal HDMI.

La caixes de connexions a l'escenari van ser de la marca Vision. Finalment, per solucionar el problema de qualitat i abast dels micròfons Shure, es van resituar els receptors passant del Rack a l'escenari. Per tant, es van haver d'allargar els cables de senyal al previ / mesclador. D'aquesta manera les antenes estaven més a prop dels usuaris i es va solucionar completament el problema d'abast dels micròfons de l'auditori.

Millora dels Equips de So a la Sales d'Actes

A inicis de l'any 2022, l'Escola Suïssa de Barcelona ens va tornar a contactar per fer una posada a punt dels equips audiovisuals i millorar la instal·lació de so de la sala d'actes.

En primer lloc, es va examinar tot el sistema i es va detectar que els micròfons, de la marca Shure no funcionaven correctament, es van desmuntar i reparar.

En segon lloc, es va decidir augmentar el nombre d'altaveus. Més concretament es van instal·lar dos altaveus per complementar la instal·lació de so anterior.

Els altaveus escollits per complementar la instal·lació van ser els Ecler ARQIS 108 amb els seus respectius suports. Es van instal·lar a la part del darrere de l'auditori per reforçar el so i arribar a tots els racons de la sala.

Pel que fa a l'electrònica de la sala també es va millorar. Subministrem i instal·lem dues etapes de potència, l'Ecler GPA2300 i l'Ecler LPA2650. Ambdues van ser instal·lades al rack que ja tenia la propietat. Finalment es va realitzar un pentinat i sanejament de Rack, ja que amb el pas dels anys es necessitava una posada a punt completa.

Instalaciones Audiovisuales para Auditorios. Audiovisuales Mister Mix
Altavoces para Auditorios. Audiovisuales Mister Mix