Escola Suïssa de Barcelona. Solucions Audiovisuals per Auditoris

Solucions Audiovisuals per Auditoris. Instal·lació en un auditori d'un col·legi a Barcelona d'un projector Sony Full HD de 5000ANSI model VPL-CH375. Adaptació d'automatisme per a presentacions amb projecció mitjançant un Selector Automàtic Gefen GTV-HDMI1.3 i el Convertidor Gefen VGA-HDMI i millora de l'abast dels micròfons.

L'Escola Suïssa de Barcelona ens va demanar la millora i modernització de diversos aspectes audiovisuals de l'auditori. Amb el pas dels anys se'ls havien quedat desfasats diversos temes. D'una banda el sistema de projecció, per una altra els micròfons i finalment un alt grau d'incomoditat a l'hora de fer les presentacions.

Instal·lacions i Solucions Audiovisuals per Auditoris a Col·legis

El primer aspecte a millorar va ser el sistema de projecció. El segon, els problemes d'abast dels micròfons. El tercer, necessitaven un nou sistema que els permetés fer les presentacions amb projecció sense haver d'acostar-se al rack dels equips per a, per exemple, passar les diapositives.

El projecte per solucionar els tres problemes de la forma més econòmica possible, tal com va sol·licitar el client, va consistir en el següent. En primer lloc es va substituir un antic projector VGA per un Sony FULL HD de 5000 ANSI model VPL-CH375. Es van redistribuir els altaveus per millorar l'acústica de la sala. Substituint a més una antiga taula de mescles de 16 canals per 2 previs de 8 canals cada un de la marca Dap Audio 8.1 D2321. Per fer arribar el senyal HDMI a el projector, instal·lat a més de 30 metres de la caixa de connexions, es va utilitzar un allargador de HDMI de la marca Gefen GTB-HDBT-POL-BL.

Solucions Audiovisuals per Auditoris. Audiovisuales Mister Mix

Automatismes Audiovisuals per a Sales d'Actes

En segon lloc, per aconseguir l'automatisme buscat es va instal·lar un Selector Automàtic Gefen GTV-HDMI1.3. Acompanyat d'un Convertidor Gefen VGA-HDMI. D'aquesta manera simplement connectant el cable de l'Ordinador, VGA o HDMI, sense necessitat de tocar res en el Rack, s'iniciava la presentació al projector SONY. Es va utilitzar a més un desembebedor d'àudio Gefen GTV-HDMI-2 -HDMI per extreure l'àudio del senyal HDMI.

La caixes de connexions a l'escenari van ser de la marca Vision. Finalment, per solucionar el problema de qualitat i abast dels micròfons Shure, es van resituar els receptors passant del Rack a l'escenari. Per tant, es van haver d'allargar els cables de senyal al previ/mesclador. D'aquesta manera les antenes estaven més a prop dels usuaris i es va solucionar completament el problema d'abast dels micròfons de l'auditori.