Equips i solucions DIGITAL SIGNAGE

El Digital Signage (o cartelleria digital dinàmica) es presenta com un dels recursos més efectius i moderns quan el que volem és presentar informació o cridar l'atenció de les persones que estiguin al nostre local i a rodalies.

A Audiovisuales Mister Mix sabem que el Digital Signage no és simplement un altre tipus de format publicitari o una altra forma d'intentar persuadir les persones per aconseguir una venda o una conducta. El Digital Signage té moltes utilitats i opcions, en moltes ocasions, poden millorar l'ambient, facilitar la tasca de molts empleats o, simplement fer el nostre local més atractiu per al públic en general.

El Digital Signage és l'emissió de continguts en format digital a través de tot tipus de dispositius, com ara monitors, pantalles, projectors o monitors tàctils, en temps real. També ens permet canviar el contingut a l'instant, per exemple, segons la franja horària, podem reproduir un contingut o un altre.

El més comú és tractar la informació que volem presentar a través d'un ordinador, o qualsevol equip similar, amb un programa o programari, normalment molt senzill a l'ús, que ens permet elaborar estratègies o plans d'emissió de continguts.

 


En resum, les principals característiques són:

  • Gestió del contingut des d'un dispositiu central (ordinador, tablet ...).
  • Format nou, atractiu i eficaç. Depenent dels dispositius i del format del contingut, podem aconseguir presentacions espectaculars que destaquin el nostre negoci sobre els altres.
  • Ens dóna l'opció de presentar els continguts en molts formats, com en vídeo, en text, amb àudio o sense àudio.
  • Segons el tipus d’equip, permet la interacció amb les persones, el que aporta molts avantatges, des donar-nos informació sobre l'usuari, fins consolidar un record de marca en el nostre públic.
  • S'obre la possibilitat d'integrar part del teu negoci amb les xarxes socials en temps real.
  • El Digital Signage aporta dinamisme i disminueix els temps de reacció en la modificació o rectificació de campanyes. Ens permet realitzar canvis de forma immediata i aprofitar al màxim els recursos.
  • El Digital Signage ens permet reproduir continguts les 24 hores del dia i ens obre possibilitat de reproduir continguts dinàmics i seductors a l'exterior.

Audiovisuales Mister Mix ha preparat i equipat establiments i locals de tota mena amb els sistemes més moderns de Digital Signage. És útil en tots els sectors, en ajuntaments i organismes públics, en espais d'empreses i comerços, en restaurants i locals d'oci, en esdeveniments a l'aire lliure o en centres esportius.