Instal·lació de So per a Restaurant

Instal·lació de So per al Restaurant Anormal Food a Barcelona

 

La cadena de restaurants Anormal Food ens va contactar per sonoritzar el local del carrer Balmes a Barcelona. El projecte va consistir a subministrar i instal·lar tots els equips de so necessaris per a les dues plantes, dos menjadors i lavabos, a més del limitador de so CESVA exigit per l'administració.

Instal·lació de So per a Restaurant de diverses plantes

 

Aquest Restaurant del carrer Balmes compta amb dos menjadors principals, un a la primera planta i un altre al soterrani.

Al menjador de la primera planta es van instal·lar 6 altaveus Ecler Ambit 106. El menjador de la planta soterrani es va sonoritzar amb 8 altaveus també Ecler Ambit 106. Els lavabos s'han sonoritzat amb 4 altaveus Ecler Ambit 103.

L'electrònica de les diferents zones la componen un previ Ecler SAM 402 i una etapa de potència multicanal de 4 zones a 150 w per zona Ecler HSA4-150. Els equips es troben en un rack mural a la primera planta darrere de la barra de l'establiment.

Instal·lació de So per a Restaurant Planta Soterrani
Instal·lació de So per a Restaurant Primera Planta
Instal·lació de So per a Restaurant Altaveu Ecler Ambit 106
Sonido restaurante

Instal·lació de Limitador Acústic en Restaurant

 

L'ajuntament de Barcelona obliga a posar limitadors homologats a tots els restaurants amb equips de so. En aquest cas ens decantem pel limitador acústic CESVA LF010.

Aquest limitador de so homologat compleix tots els requisits imposats per l'ajuntament de Barcelona i ens permet afegir diverses zones independents. Només cal comprar més sensors. Un per a cadascuna de les zones de so que tinguem.

Tenint en compte els elevats costos dels limitadors homologats, sens dubte, poder afegir diversos sensors a les diferents plantes del restaurant ha reduït molt el cost final, on l'altra opció és instal·lar un limitador per zona.

Limitador Acústic CESVA LF010
Sensor del Limitador Acústic
Instal·lació de So per a Restaurant