Preparació Audiovisual d’Espais. Gran Hotel Ultonia de Girona

Preparació Audiovisual dels Espais de Gran Hotel Ultonia de Girona. Aquest hotel situat al centre de Girona, va contactar amb nosaltres a través d'un dels seus proveïdors de tecnologies de la informació i de les comunicacions (TIC). L'objectiu d'el projecte consistia en l'adaptació d'un espai d'uns 100 metres quadrats en un espai divisible en quatre espais més petits. Amb el corresponent equipament audiovisual d'espais i la instal·lació de projectors a cada sala. Les parets anirien muntades sobre rails per a realitzar la transformació.

És a dir, la idea consistia en que una mateixa sala d'actes, apta per a conferències, ponències, seminaris, rodes de premsa i presentacions a mitjans de comunicació, es pogués transformar fins a quatre sales privades per a reunions. Cada un dels espais de la divisió hauria de ser autònom pel que fa a les instal·lacions audiovisuals. Així tindríem projectors per a cadascuna de les quatre sales i quatre sistemes de so. Conjuntament, formarien unes instal·lacions audiovisuals excel·lents per a la gran sala d'actes.

Instal·lació de projectors i Preparació Audiovisual d'Espais

Per aconseguir la divisió de sales pel que fa a les parets, es va utilitzar un Sistema Matricial Inter M. En cada un dels espais es van muntar projectors Sony 3500 ANSI. Per ocultar al sostre es van instal·lar els suports per a projectors anomenats Sistemes Elevadors VideoLift. Les pantalles de projecció elèctriques instal·lades van ser unes Elecom-2 L400 300x230cm. Tots els altaveus instal·lats van ser els Ecler IC8 que permeten regular la potència de forma individual. I així, aconseguir un efecte d'àudio uniforme tot i la doble alçada dels sostres de les instal·lacions i la divisió dels espais.

Finalment, es va preparar un Rack mòbil per poder ser utilitzat en cadascuna de les sales amb una taula de mescles Pioneer DJM-3000.

Preparació Audiovisual d'Espais. Audiovisuales MisterMix