Gran Hotel Ultonia

El Gran Hotel Ultonia, situat en ple centre de Girona, va contactar amb nosaltres a través d'un dels seus proveïdors de tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) per a plantejar un projecte que consistia en l'adaptació d'un espai d'uns 100 metres quadrats en un espai divisible en 4 espais més petits.

És a dir, la idea consistia en que una mateixa sala d'actes, apta per a conferències, ponències, seminaris, rodes de premsa i presentacions a mitjans de comunicació, es pogués transformar fins a 4 sales privades per a reunions.

Per aconseguir la divisió de sales es va utilitzar un Sistema matricial Inter M, es van muntar projectors SONY 3500 ANSI ocults al sostre mitjançant Sistemes Elevadors VideoLift. Les pantalles de projecció elèctriques instal·lades van ser unes Elecom-2 L400 300x230cm. Tots els altaveus instal·lats van ser els ECLER IC8 que permeten regular la potència i així aconseguir un efecte d'àudio uniforme tot i la doble altura dels sostres de les instal·lacions.

Finalment, es va preparar un Rack mòbil per poder ser utilitzat en cadascuna de les sales amb una taula de mescles PIONEER DJM-3000 i un compact disc doble PIONEER CMX-3000, entre d'altres equips.