Condicionament Acústic i Equipament Audiovisual al Bar Break

Com aconseguir un ambient acústic perfecte amb panells de sostre?

 

Condicionament acústic d´un bar a Barcelona. Recentment, hem dut a terme un projecte d'acondicionament acústic i instal·lació d'equips d'imatge i so per a un nou establiment a Barcelona, el Bar Break. El local, de dues plantes, presentava una exagerada reverberació que dificultava la conversa i l'escolta de la música.

Quin ha estat el desafiament acústic del projecte?

 

A l'àmbit de l'hostaleria, nombrosos establiments es veuen afectats per nivells significatius de soroll ambiental. La comprensió de les converses es veu compromesa a causa de la reverberació causada per diverses superfícies reflectants al lloc. L´emanació de soroll arran d´aquests rebots resulta en un augment del volum de les veus, donant lloc a un entorn sonor molest (soroll elevat) i creant una experiència incòmoda per als clients.

Concretament al Bar Break el projecte va plantejar un desafiament acústic considerable. L'absència de qualsevol material absorbent o de condicionament acústic generava una reverberació excessiva. Les superfícies dures i reflectores, evidenciades a les imatges adjuntes, amplificaven la reflexió del so, provocant un molest ressò i reverberació al local. És important destacar que la manca de mobiliari accentuava aquest efecte i subratllava la necessitat abordar de manera integral el disseny acústic per optimitzar l'ambient sonor de l'espai.

Condicionament Acústic d´un Bar a Barcelona
Condicionament Acústic d´un Bar a Barcelona
Condicionament Acústic d´un Bar a Barcelona

Com es decideix quina quantitat de panells acústics són necessaris?

 

Per assolir condicions acústiques ideals, és crucial dur a terme una anàlisi exhaustiva de l'espai. Aquest estudi acústic té com a objectiu avaluar la contaminació acústica present al local. Aquest enfocament ens permet calcular amb precisió la quantitat i el tipus de material necessari, així com determinar la ubicació òptima dels panells d'absorció acústica per aconseguir un ambient acústicament saludable i confortable.

  1. Dimensions del local i materials de construcció
  2. Tipus d'activitat i font de sons o sorolls
  3. Distribució del mobiliari i materials
  4. Tipus de panell de condicionament acústic i superfície a cobrir

La següent figura mostra la previsió acústica del bar després de la instal·lació de 60 panells acústics repartits pels sostres. Com es pot observar, el resultat arriba a ser inferior a 0,10, que és l'ideal per a aquest tipus d'ambients. És important prestar atenció a la freqüència entre 800 i 1250, que és el rang on es troben les ones sonores de les veus humanes.

La gràfica mostra el temps de reverberació (en segons) en funció de la freqüència (en Hz). S'hi observa una disminució significativa del temps de reverberació a mesura que augmenta la freqüència, indicant una absorció acústica més efectiva en freqüències més altes. A la part inferior, es proporcionen valors numèrics específics per a cada categoria (RT Inicial, RT Ideal i RT MIM) a diferents freqüències. L'estudi determina que per a un resultat òptim cal instal·lar 60 panells de 60 x 60 repartits pels sostres del local.

Condicionament Acústic d´un Bar a Barcelona
Paneles Acústicos Pure Black
Condicionament Acústic d´un Bar a Barcelona

Instal·lació dels Equips de So i del Limitador Acústic

 

Per al sistema de so, instal·lem sis caixes acústiques Ecler Ambit 106 (dues a la planta superior i quatre a la planta inferior), juntament amb un amplificador mesclador Monacor PA 812 de 120W. Aquest sistema proporciona un so clar i potent, perfecte per crear l'ambient desitjat al bar.

A més, en compliment de la normativa de l'ajuntament de Barcelona, instal·lem un limitador de so Cesva homologat LF010. Aquest dispositiu assegura que el nivell de so al bar es mantingui dins dels límits permesos per la normativa vigent. A més de ser en línia.

acondicionamiento acústico
Acústica para Bares
Limitador Acústico Cesva

Instal·lació dels Equips d'Imatge

 

Pel que fa als equips d'imatge, instal·lem un monitor/TV Grundig GEU 7900 de 65" a la planta superior i un projector Panasonic WXGA de 3600 ANSI a la planta inferior. Aquests dispositius ofereixen una excel·lent qualitat d'imatge, millorant encara més l'experiència dels clients.

La font dels continguts a reproduir als equips d'imatge és un movistar plus o un ordinador portàtil. Per això instal·lem una MATRIU HDMI 4X2 FONESTAR FO-22M42.

 

Imagen para Bares
Imagen para Bares
Proyector para Bares