Sistemes de Control Audiovisual

Sistema de Control Audiovisual Audiovisuales Mister Mix

A Audiovisuales Mister Mix, quan parlem de Sistemes de Control Audiovisual, ens referim a tots aquells sistemes que ens ajuden en dos aspectes. El primer, ens ajuden en el control de tots els sistemes tecnològics que componen un espai. I el segon, en la integració de tots ells. La quantitat d'equips que ens trobem a les sales fan necessari centralitzar els comandaments en el mínim nombre d'interfícies possible.

Alguns dels elements més comuns d'un Sistema de Control Audiovisual són els panells interactius i els projectors. Els equips de distribució de senyal d'àudio i vídeo, els equips audiovisuals específics per a la reserva de sales, els sistemes de col·laboració sense fil i equipament de connectivitat de tota mena.

No obstant això, sempre estan formats per tres components principals. Un processador central, la part de sistema que és capaç d'enviar i transmetre les ordres que li donem, és la part de sistema capaç de comunicar-se amb tots els equips. Un panell tàctil (o qualsevol tipus de mitjà escollit per interactuar amb el sistema). Finalment els teclats o controls remot.

Hem preparat i equipat sales de tot tipus i per a tots els sectors, ajuntaments i organismes públics, aules en col·legis i en centres educatius, espais en empreses i comerços, sales de gimnasos i centres esportius.

Com son els Sistemes de Control Audiovisual més comuns en la Formació?

L'evolució de la tecnologia ha permès desenvolupar nous mètodes d'ensenyament, que estimulen i faciliten l'aprenentatge. Podem estar parlant de col·legis, aules d'empresa o d'estudis superiors, però en tots i cada un d'aquests tipus d'aules de formació la tecnologia és imprescindible.

Alguns dels equips més comuns en els Sistemes de Control Audiovisual a la formació són els sistemes de reforç sonor, els altaveus, la microfonia, els reproductors de DVD i CD, els sistemes de visualització (monitors o vídeo - projectors) i les pissarres digitals interactives.

Llegir més sobre una Instal·lació de Pissarra Digital per a la Formació

Sistemes de Control Audiovisual. Pissarra Interactiva. Audiovisuales MisterMix

Com son els Sistemes de Control Audiovisual més comuns a les Sales d'Actes?

Les sales d'actes i auditoris solen tenir cabina tècnica o de control des d'on es gestionen i controlen un gran nombre de sistemes i equips.

La integració de tots ells és imprescindible. La instal·lació d'un sistema de control fiable exigeix diversos controladors segons els equips i sistemes que vulguem integrar. Els elements més comuns a gestionar des de la sala de control són les càmeres en streaming, els equips de projecció, la microfonia, la il·luminació i els efectes de tota mena. Per tot això fem servir taules digitals de control DMX o controladores DMX.

Sistemes de Control Audiovisual. Instal·lacions Audiovisuals a Sales d'Actes

Com son els Sistemes de Control Audiovisual més comuns en les Empreses?

A les empreses, els hotels o els centres esportius és molt comú trobar-nos amb diverses sales de reunions. Aquestes tenen diverses necessitats que es solucionen fàcilment amb una bona integració i control de sistemes. Les principals necessitats són:

  • Reserva de sales i monitorització d'espais
  • Manteniment de diferents equips o sistemes
  • Control remot dels equips audiovisuals
  • Videoconferències i intercomunicació

D'altra banda, les videoconferències han anat guanyant posicions davant d'altres mitjans de comunicació. Avui dia, l'instal·lació de sistemes de videoconferència, és una de les peticions més comuns que ens fan les empreses. Les instal·lacions dels equips per a la comunicació per videoconferència permeten, amb la màxima qualitat de Vídeo i Àudio, rendibilitzar temps, espai i optimitzar recursos.

Sistema de Control Audiovisual Instal·lacions Audiovisuals en Empreses