Preparació i equipació de sales

A Audiovisuales Mister Mix, quan parlem de preparació i equipació de sales, ens referim a tots aquells sistemes que ens ajuden i faciliten tant en el control de tots els sistemes tecnològics que componen un espai com en la integració de tots ells. La quantitat d'equips que ens trobem a les sales fan necessari centralitzar els comandaments en el mínim nombre d'interfícies possible.

Alguns dels elements més comuns són els monitors interactius i els projectors, els equips de distribució de senyal d'àudio i vídeo, els sistemes de control, els equips per a reserva de sales, els sistemes de col·laboració sense fil i equipament de connectivitat de tota mena.

No obstant això, sempre estan formats per 3 components principals, un processador central, la part del sistema que és capaç d'enviar i transmetre les ordres que li donem, és la part del sistema capaç de comunicar-se amb tots els equips. Un panell tàctil (o qualsevol tipus de mitjà escollit per interactuar amb el sistema) i teclats o controls remot.

Hem preparat i equipat sales de tot tipus i per a tots els sectors, ajuntaments i organismes públics, aules en col·legis i en centres educatius, espais en empreses i comerços, sales de gimnasos i centres esportius.

Preparació de sales o espais de formació i divulgació

L'evolució de la tecnologia ha permès desenvolupar nous mètodes d'ensenyament, que estimulen i faciliten l'aprenentatge. Podem estar parlant de col·legis, aules d'empresa o d'estudis superiors, però en tots i cada un d'aquests tipus d'aules de formació la tecnologia és imprescindible.

Alguns dels equips més comuns són els sistemes de reforç sonor, altaveus, microfonia, reproductors de DVD i CD, sistemes de visualització (monitors, vídeo-projectors), sistemes de control i pissarres digitals i interactives.

Preparació de salons d'actes i auditoris

Els salons d'actes i auditoris solen tenir cabina tècnica o de control des d'on gestionem i controlen un gran nombre de sistemes i equips.

La integració de tots ells és imprescindible, i la implementació d'un sistema de control fiable exigeix ​​de diversos controladors segons els equips i sistemes que vulguem integrar. Els elements més comuns a gestionar des de la sala de control, càmeres en streaming, equips de projecció, microfonia, il·luminació i efectes de tot tipus i taules digitals de control DMX.

Preparació de sales per a reunions i despatxos

A les empreses, hotels, centres esportius és molt comú trobar-nos amb diverses sales de reunions amb diverses necessitats que es solucionen fàcilment amb una bona integració i control de sistemes. Les principals necessitats són:

  • Reserva i monitorització de sales o espais
  • Manteniment de diferents equips o sistemes
  • Control remot de les diferents sales
  • Videoconferències i intercomunicació

Les videoconferències han anat guanyant posicions davant d'altres mitjans de comunicació i avui en dia, sense cap dubte, és una de les peticions més comuns que ens fan les empreses. Les instal·lacions dels equips per a la comunicació per videoconferència permeten, amb la màxima qualitat de Vídeo i Àudio, rendibilitzar temps, espai i optimitzar recursos.