Sala per a Videoconferències

Comunitat Bahá’í de Barcelona

Un dels centres de la comunitat Bahá’i ens va contactar per actualitzar els equips de la seva sala per a videoconferències.

Inicialment, el sistema de la sala per a videoconferències estava format per diverses càmeres de seguretat domèstiques repartides per la sala connectades en xarxa. Aquestes van ser substituïdes per una única càmera PTZ Minrray.

Es va millorar notablement la instal·lació de so, composta per 6 altaveus, que es van poder aprofitar, i diversos micròfons de mà molt senzills, amb moltes interferències i de baixa qualitat. També es va substituir un antic projector amb connexió VGA  per un projector modern amb connexió HDMI.

Finalment, es va subministrar i preparar un ordinador capaç de suportar i treure el màxim rendiment als equips instal·lats.

Equips de vídeo i imatge de la sala per a videoconferències

 

El sistema que feien servir per fer videoconferències, gravant i retransmetent a Streaming, estava compost per diverses càmeres de seguretat amb unes característiques insuficients per obtenir resultats de qualitat. Es va substituir el conjunt de cinc càmeres per una única PTZ MINRRAY UV510AS-12-U3-IR amb comandament a distància, zoom i diversos presets o posicions preestablertes. Cadascuna d'aquestes posicions preestablertes substitueix una de les càmeres anteriors.

El projector es va substituir per un projector Panasonic de 3600 ANSI PT-LW376E. Es va haver de passar un cable HDMI de 15 metres fent servir la via de l'antic cable VGA, des de l'ordinador de la taula de control fins al projector. Per al nou projector, es va instal·lar un nou suport de sostre per a projector. Per altra banda, la pantalla de projecció es va poder aprofitar.

Sala Comunitat Bahá'i de Barcelona
Projector per a Videoconferències
Camara PTZ Minrray per a Videoconferències

Equips de so i àudio de la sala per a videoconferències

 

 

Com hem comentat anteriorment, es van poder aprofitar els altaveus instal·lats. Tot i això, es van substituir els micròfons per uns LD U505HHD per evitar acoblaments i altres interferències molestes. Un dels micròfons estaria destinat al ponent i l'altre l'utilitzaria la gent del públic per fer aportacions o preguntes.

D'altra banda, també es va poder aprofitar una taula de barreges que disposava la propietat connectant tots els sistemes d'àudio. Tot i això, va caldre afegir una targeta de so USB per poder processar l'àudio a través de l'ordinador i utilitzar les diferents plataformes per a videoconferències.

Faristol per a Ponències a Streaming
Receptors de Micròfons per a Videoconferències
Taula de Barreges Aprofitada per a Videoconferències

Aspectes bàsics de la Instal·lació per a Videoconferències

 

Imatge enviada:  La càmera PTZ MINRRAY grava el que passa a l'estada ia través de la connexió USB transmet la informació a l'ordinador, el qual la processa i l'envia a la plataforma que s'estigui utilitzant, ja sigui Zoom, Microsoft Teams...

Imatge rebuda: La plataforma escollida ens envia una imatge des de l'altra banda de la videoconferència a l'ordinador. A través de la connexió HDMI el projector rep la imatge i la projecta a la pantalla.

Àudio enviat: Els micròfons de la sala reben el so el qual és enviat als receptors ia la taula de barreges. La taula de barreges envia el senyal als altaveus de la sala. I a l'ordinador a través de la targeta de so, el qual la porta a la plataforma que utilitzarem per a la videoconferència.

Àudio rebut: Es rep el so des de la plataforma de videoconferències a l'ordinador. Des de l'ordinador el passem a taula de barreges i d'aquí als altaveus.

Sala Comunitat Bahá'i de Barcelona
Sala de Videoconferències
Targeta de So USB